Zarządzenie Nr 193/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017

Zarządzenie Nr 193/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2017 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Pobierz dokument - format pdf