Uchwała nr XXVII/308/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/308/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa.

Pobierz dokument - format pdf