Uchwała nr XXVII/311/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/311/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - Pobierz dokument - format pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF - Pobierz dokument - format pdf