Uchwała nr XXVII/315/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/315/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf