Uchwała nr XXVII/318/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r.

Uchwała nr XXVII/318/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf