Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.12.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017265/0 prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2631/8 o pow. 114 m2.

Pobierz dokument - format pdf