Zarządzenie Nr 226/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 226/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Pobierz dokument - format pdf