Obwieszczenie AU.6733.19.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.19.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 4/2018 (sprawa AU.6733.19.2017.2018) z dnia 12.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA PLESZEWA ? REALIZOWANE W RAMACH UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI PLESZEW". NA TERENIE DZIAŁEK NR 2350/3, 2431/2, 2431/4, (AM.32), 2993/3, 2993/4, (AM.34), I CZĘŚCI DZIAŁKI NR 767 (AM.11), OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf