Obwieszczenie AU.6733.21.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.21.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 2/2018 (sprawa AU.6733.21.2017.2018) z dnia 05.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA PLESZEWA ? REALIZOWANE W RAMACH UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI PLESZEW".NA TERENIE DZIAŁEK NR 169, (AM.15), 336, 421, 432/2, (AM.19), OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf