Obwieszczenie AU.6733.22.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.22.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 3/2018 (sprawa AU.6733.22.2017.2018) z dnia 11.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W UL. WAWRZYNIAKA W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 33, 37/13, 37/14, AM. 23, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf