Zarządzenie Nr 3/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 3/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf