Zarządzenie Nr 2/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 2/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2018 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli.

Pobierz dokument - format pdf