Zarządzenie Nr 5/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 5/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf