Obwieszczenie AU.6733.24.2017.2018 z dnia 26.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.24.2017.2018 z dnia 26.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 6/2018 (sprawa AU.6733.24.2017) z dnia 19.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DRODZE GMINNEJ NR 628559P W MIEJSCOWOŚCI SOWINA NA TERENIE NA TERENIE DZIAŁEK 9/1 I 44, AM.2, DZ. NR 2196/2, AM.1, OBRĘB SOWINA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf