Obwieszczenie AU.6733.25.2017.2018 z dnia 26.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.25.2017.2018 z dnia 26.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 7/2018 (sprawa AU.6733.25.2017) z dnia 25.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE DN 90 MM L=220,0 M NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 59, AM.3, OBRĘB MARSZEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf