Zarządzenie Nr 8/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 8/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf