Zarządzenie Nr 15/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 15/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Pobierz dokument - format pdf