Zarządzenie Nr 16/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 16/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia  2018 w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

Pobierz dokument - format pdf