Uchwała nr XXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r.

Uchwała nr XXIX/337/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - załącznik 1 - format pdf

Pobierz dokument - załącznik 2 - format pdf