Zarządzenie Nr 234/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2017

Zarządzenie Nr 234/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Pobierz dokument - format pdf