Zarządzenie Nr 20/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2018

Zarządzenie Nr 20/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 lutego 2018 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf