Zarządzenie Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018

Zarządzenie Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 w sprawie: ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018 roku.

Pobierz dokument - format pdf