Obwieszczenie AU.6730.223.2017.2018 z dnia 09.03.2018

Obwieszczenie AU.6730.223.2017.2018 z dnia 09.03.2018 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 69/2018 (sprawa nr AU.6730.223.2017.2018) dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu garaży blaszanych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 2937/5, 2937/11, 2936/6, AM-36, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf