Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew WI.7013.28.4.2018.MSz

Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew WI.7013.28.4.2018.MSz na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych"

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami format ZIP.

UWAGA ! Dokumentacja została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja o wyborze dn. 29.03.2018 r.