Obwieszczenie AU.6730.18.2018 z dnia 14.03.2018

Zawiadomienie stron że w dniu 14.03.2018 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 70/2018(sprawa nr AU.6730.18.2018) dla  inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/39, arkusz mapy 2, obręb  Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf