Zarządzenie Nr 44/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2018

Zarządzenie Nr 44/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2018 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf