Zarządzenie Nr 53/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2018

Zarządzenie Nr 53/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 marca 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf