Obwieszczenie AU.6733.2.2018 z dnia 20.03.2018

Obwieszczenie AU.6733.2.2018 z dnia 20.03.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN typu WSTT-20/400 nr 46069 PRZY ULICY GEN. J. HALLERA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 1379/10, AM.10, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf