Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXX/355/2018 Rady  Miejskiej w Pleszewie w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pobierz dokument - format pdf