Uchwała nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r.

Uchwała nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pobierz dokument - format pdf