Zarządzenie Nr 56/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018

Zarządzenie Nr 56/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf