UCHWAŁA NR XXX/352/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/352/2018 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie odwołania ławnika

Pobierz dokument - format pdf