Zarządzenie Nr 66/VII/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 66/VII/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pd