Zarządzenie Nr 52/VII/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 52/VII/2018 Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej podatków i niepodatkowych należności budżetowych

Pobierz dokument - format pd