Zarządzenie Nr 70/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 70/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Pobierz dokument - format pd