Obwieszczenie AU.6733.2.2018 z dnia 10.04.2018

Obwieszczenie AU.6733.2.2018 zawiadamia że decyzją nr 8/2018 (sprawa AU.6733.2.2018) z dnia 10.04.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: MODERNIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN TYPU WSTT-20/400 NR 46069 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. GEN. J. HALLERA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 1379/10, AM.10, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf