Sprawozdanie z realizacji programu współpracy MiG Pleszew z organizacjami OPP za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Pobierz tekst sprawozdania - format pdf