Ogłoszenie z dnia 13.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania  publicznego  z zakresu promocji i organizacji wolontariatu na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf