Obwieszczenie AU.6733.3.2018 z dnia 16.04.2018

Obwieszczenie AU.6733.3.2018 z dnia 16.04.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia że decyzją nr 9/2018 (sprawa AU.6733.3.2018) z dnia 16.04.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Golina na terenie działek nr 397/1, am.32, dz. nr 1959/2, am.30, dz. nr 391, 373/1, am.34, obręb Jarocin, dz. nr 381, 563/1, am.5, dz. nr 563/2, am.4, dz. nr 563/3, am.3, dz. nr 41, am.2, obręb Ciświca, dz. nr 119/5, 123/1, am.3, dz. nr 128/2, 129/1, 128/3, 140/2, 128/4, am.1, obręb Siedlemin, dz. nr 8/51, 50, 41, 47, am.4, dz. nr 9/4, 29, 49, 105/1, 105/2, 119, 98/2, 86, 85/1, 84/4, obręb Golina, Gmina Jarocin.

Pobierz dokument - format pdf