Obwieszczenie AU.6733.4.2018 z dnia 19.04.2018

Obwieszczenie AU.6733.4.2018 z dnia 19.04.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozdzielenie kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Fabrycznej w Pleszewie na terenie działki nr 934 (am.33), 2441/1, 2441/3, 2528/1 (am.39), obręb Miasto Pleszew

Pobierz dokument - format pdf