Obwieszczenie AU.6733.6.2018 z dnia 19.04.2018

Obwieszczenie AU.6733.6.2018 z dnia 19.04.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN typu MBST 20/630 PRZY ULICY ZIELONEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 372/8, AM.19, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf