Obwieszczenie AU.6721.12.2018 z dnia 20.04.2018

OBWIESZCZENIE AU.6721.12.2018 o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, w godzinach urzędowania.

Pobierz dokument - format pdf