Zarządzenie Nr 87/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 87/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do wybrakowania blankietów aktów stanu cywilnego.

Pobierz dokument - format pdf