Uchwała nr XXXI/356/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/356/2018 Rady Miejskiej  w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf