Uchwała nr XXXI/357/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/357/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf