Uchwała nr XXXI/358/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr XXXI/358/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf