Uchwała Nr XXXI/369/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr XXXI/369/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - załącznik 1 - format pdf