Piotr Hasiński

Piotr Marian Hasiński - Radny Rady Miejskiej w Pleszewie
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
nie dotyczy
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
nie dotyczy
 
-    papiery wartościowe
nie dotyczy
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom z garażem
150,00 + 16  m2
małżeńska wspólnota majątkowa
250000,00 PLN
 
-    mieszkanie
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    gospodarstwo  rolne
---------------
---------------
nie dotyczy
 
-    dz 221/16
 
586 m2
małżeńska wspólnota majątkowa
 
1430,00 PLN
 
-    dz.222/28 i 223/27 zabudowana domem z pozycji pierwszej
 
252 m2
małżeńska wspólnota majątkowa
 
4485,6 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    wynagrodzenie za prace w PKO BP S.A.
64602 PLN
 
-    dieta radnego za 2002r.
532 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
kredyt mieszkaniowy - stan zadłużenia na 31-12-2003 - 11980,50 €
 
kredyt odnawialny - stan zadłużenia na 31-12-2003 - 16 590,40 PLN