Obwieszczenie AU.6733.7.2018 z dnia 24.04.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek 3012/1, 3014/24, 3007 (am.34), dz. nr 2986/26 i części działki nr 23/27 (am.18), obręb Miasto Pleszew

Pobierz dokument - format pdf