Zarządzenie Nr 78/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 78/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

Pobierz dokument - format pdf